Cambio®

Селективен системичен и контактен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни плевели кај пченка.

SKU: 11122-kod-scu-shifra na proizvod-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: ,

Преглед на бенефити

Предности од примената на хербицидот Cambio®:

  • Едно од, до сега, најпроверените и најсигурните средства за сузбивање на економски најзначајните широколисни плевели

Симнувања