Akris®

850 ден со вклучен ДДВ

Системичен селективен хербицид наменет за сузбивање на едногодишните широколисни и класести плевели во меркантилна и силажна пченка.

SKU: 11122-kod-scu-shifra na proizvod-1-1 Category: Tags: ,
 • Преглед на бенефити

  Предности од примената на фунгицидот Akris®:

  • Многу широк спектар на делување против класести и широколисни плевели
  • Целосна селективност на одгледуваната билка
  • Поволни токсиколошки и екотоксиколошки особини
  • Широка можност на примена

Производител: 

 • Употреба на препаратот

  Сузбивањето на плевелот во пченката е една од најважните агротехнолошки мерки. Со оглед на тоа дека плевелот и го одземаат просторот, хранливите материи, водата и светлината и на тој начин создаваат услови за развој на болести и штетници, од голема важност е да се уништи плевелот во текот на првите 3-5 недели од никнувањето на пченката.

  Хербицитод се употребува по сеидба пред никнење на пченката или по никнење, кога пченката е во фаза: на развиени три листа (фаза 13 според BBCHскалата), а пред никнење на плевелите во количина од 3,0-3,5 L/ha (30- 35 mL на 100 m2) со потрушовачка на 200-400 L/ha вода, односно 2-4 L вода на 100 m2.