Acrobat® MZ

1.360 ден со вклучен ДДВ

Acrobat® MZ WG е комбиниран фунгицид со контактно и системичко дeлување за заштита од пламеница и црна дамкавост.

SKU: 11122-kod-scu-shifra na proizvod-1 Category: Tags: ,

Преглед на бенефити

Предност од примената на Acrobat® MZ WG

 • Ги спречува примарните инфекции кај растенијата благодарение на комбинацијата на системично и контактно делување
 • Има долго резидуално делување и е отпорен на испирање од дожд
 • Механизмот на дејство ја исклучува опасноста од настанување на вкрстена резистентност со фениламиди
 • Припаѓа на III. група отрови, па како таков е безбеден за корисните организми и околината

Симнувања

Производител: 

Состав на фунгицидот Acrobat® MZ WG:

Фунгицидот Acrobat® содржи две активни материи:

1. Диметоморф

2. Манкозеб

Диметоморф:

 • е локал-системик
 • брзо навлегува во растението, поради тоа еден час по третирањето е практично отпорен на испирање од дожд
 • дава заштита на новите порасти
 • го спречува продирањето на габите низ стомите на листот

Манкозеб:

 • е дитиокарбаматен фунгицид со широк спектар на делување
 • превентивно ја штити површината на листот
 • благодарение на иновативната формулација за зголемена отпорност од испирање при дожд
 • го спречува ‘ртењето на спорите на габите на површината на растенијата