Nurelle D

October 25, 2013 jons 0

Инсектициди Nurelle D е комбиниран инсектицид со широк спектар на делување кај голем број земјоделски култури. Nurelle D е комбиниран органофосфорен-пиретроиден инсектицид со активна материја […]