Течни минерални ѓубрива на Алкалоид

 Линк до страната на Алкалоид 

Agrosal
NPK 0-36-0
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 3-0-25
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 3-10-22
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 3-20-28 + 3% EDTA
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 7-3-7 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 7-40-0
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPKB 8-4-8-1 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPKB 8-6-8-1 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 9-0-6 + 10% СаО + 2% МgО
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPKB 10-6-8-0,5 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 12-5-7 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
NPK 31-0-0 + ME
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Амониум нитрат 50%
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Калциум нитрат 40%
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Калциум хлорид 30%
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Магнезиум нитрат 36%
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Магнезиум сулфат 35%
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Железен хелат со амониум нитрат
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Магнезиум хелат со амониум нитрат
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
2% Железо со 0,5% магнезиум
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Цинк хелат со Амониум Нитрат
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Манган хелат со амониум сулфат
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
МИКС Ca-Mg-Zn EDTA (1:1:0,5)
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
МИКС Mn-Co-Cu EDTA (1:0,5:0,5)
1L/5L/50L/1000 L
Agrosal
Бор 8%
1L/5L/50L/1000 L
Магницвет
NPK 7-1-5 + ME
250 ml/500 ml
Магнихортал
NPK 10-5-5 + ME
250 ml/500 ml

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.