Navigation Menu+
Alverde
Read more

Alverde е нов системичен инсектицид со контактно и дигестивно делување. Формулиран е во облик на концентрирана суспензија (YS) која содржи 240 g/l metaflumizon нова активна материја. Успешно се користи за сузбивање на: Lepidoptera(гасеници), Coleoptera(бумбари), Hemiptera(штеници), Hymenoptera(мравки), Diptera(муви). Новиот начин на делување на нервниот систем на инсектот овозможува да препаратот Alverde врши активна контрола на резистентноста во сузбивање на компировата златица(Leptinotarsa decemlineata).      ...

Read more
Nurelle D
Read more

Инсектициди Nurelle D е комбиниран инсектицид со широк спектар на делување кај голем број земјоделски култури. Nurelle D е комбиниран органофосфорен-пиретроиден инсектицид со активна материја Hlorpirifos-500 г/л и Cipermetrin-50г/л. Препаратот делува контактно, системично и со помошна пареи, инхибирајќи ја синтезата на холинестеразата во организмот на инсектите. Nurelle D како комбиниран инсектицид е со одлично делување против голем број на штетни инсекти: а) винова лоза-сузбивање...

Read more